ระบบจุดระเบิด(Ignition Systems)

  หัวเทียน Beru ได้รับการยอมรับว่ามีเทคโนโลยีทีดีมากสำหรับตลาดอะไหล่ทดแทนจาก Germany
 Beru ไม่ได้ผลิตแต่เพียงหัวเทียน ยังผลิด สายหัวเทียนที่มีคุณภาพสูง รวมถึงขั้ว ข้อต่อ สำหรับหัวเทียนทุกชนิด ภายใต้มาตรฐาน CSA Approved
Visitors: 34,493