แก็สพาวเวอร์(เอเชีย)

  บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้แก็สทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิงต้นกำลัง(Gas engine) ,โดยทีมงานซึ้งมีประสบการณ์ตรงมากกว่า 10 ปี ซึ๊งสามารถจัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ สำหรับตัวเครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ระบบจุดระเบิด หัวเทียน ระบบ Gas Mixer จากโรงงานผู้ผลิตหรือจากผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ รวมถึงระบบขนานไฟฟ้า หรือระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

  ทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องการดูแลรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ อัปเกรด(Upgrade) ระบบครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ้งจะสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิม

 

 

Visitors: 34,492