เกี่ยวกับเรา(About us)

 บริษัทฯได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555(ค.ศ. 2012) จนถึงปัจจุบัน โดยดำริของคณะผู้ก่อตั้งชาวไทย ซึ้งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ใช้เครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส(ทุกชนิด)เป็นเชื้อเพลิง (Gas Engine) ให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ทีสามารถเข้าถึงได้

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ดังนี้

 • ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์(Ignition systems)
 •  - กล่องจุดระเบิดอิเลคทรอนิคส์(Ignition control)
 •  - คอล์ยจุดระเบิด(Industrial Coil)
 •  - สายหัวเทียน(Spark plug Extension cable)  
 • - หัวเทียน(Industrial spark plug)
 •  - แม็กเนติค ปิคอัป (MPU, Hall-effect, Inductive MPU)
 • ระบบควบคุมแก๊สเชื้อเพลิง(Gas mixer & gas control)
 •  - แก๊สมิกเซอร์ (Gas Mixer) 
 •  - แก๊สเร็กกูเลเตอร์ หรือ แก๊สคอนโทรลวาล์ว(PRV valve)
 •  - แก๊สโซลินอยด์วาล์ว( Solenoid valve)
 • ระบบควบคุมเครื่องยนต์และไฟฟ้า(Engine & Electric control) 
 •  - Governor control - Actuator 
 •  - ตู้ควบคุมไฟฟ้า(Engine control panel) 
 •  - กล่องคอนโทรล(Control module)
 • อะไหล่เครื่องยนต์(Engine spare parts)
 •  - กรองอากาศ(Air filter)
 •  - กรองน้ำมันหล่อลื่น(Oil filter) 
 •  - กรองแก็ส(Gas filter)
 •  - อะไหล่เครื่องยนต์(Engine spare parts)

 

 

 

                           
Visitors: 34,493